Bell Schedules

Every Wednesday is a modified day
2021-2022 Bell Schedule - Monday, Tuesday, Thursday & Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM
Gates Open 7:45 AM
Class Begins 8:00 AM
Recess (Preschool & 1st Grade) 8:45 AM 9:05 AM 20 min
Recess (Kinder & 2nd Grade) 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Recess (TK, K-1, & 3rd Grade) 9:35 AM 9:55 AM 20 min
Recess (4th Grade) 10:00 AM 10:20 AM 20 min
Recess (5th Grade) 10:25 AM 10:45 AM 20 min
Lunch (TK & KDG-1st Grade) - Eat/Play 10:45 AM 11:30 AM 45 min
Lunch (Kinder - 2nd Grade) - Play/Eat, Eat/Play 11:00 AM 11:45 AM 45 min
Lunch (3rd - 5th Grade) - Play/Eat, Eat/Play 11:55 AM 12:40 PM 45 min
Dismissal (TK - Kinder) 2:00 PM
Dismissal (1st - 3rd Grade) - At different gates 2:20 PM
Dismissal (4th - 5th Grade) - At different gates 2:35 PM
2021-2022 Bell Schedule - Modified Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM
Gates Open 7:45 AM
Class Begins 8:00 AM
Lunch (TK & KDG-1st Grade) - Eat/Play 10:45 AM 11:15 AM 30 min
Lunch (KDG - 2nd Grade) - Play/Eat, Eat/Play 11:15 AM 11:45 AM 30 min
Lunch (3rd - 5th Grade) - Play/Eat, Eat/Play 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Dismissal (TK - 2nd Grade) - At different gates 12:30 PM
Dismissal (3rd - 5th Grade) - At different gates 12:35 PM